Klart med ny politisk styrning i Flens kommun

Den nya politiska majoriteten har nu presenterat sig. Det blir socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och kristdemokraterna som ska styra Flens kommun de närmaste fyra åren. Partierna representerades av konstellationen Jan-Erik Larsson, KS ordförande S, Roger Tiefensee gruppledare C, Cecilia Fries, gruppledare MP och Anna Jernemalm KD.

Läs mer

Länsstyrelsen prövar Loftet igen

Länsstyrelsen Södermanland har prövat hela ärendet i Loftet-frågan och beslutar att tidpunkten för stängning av verksamheten flyttas fram till senast den 31 oktober. Med beslutet fastslår Länsstyrelsen att Flens kommuns Bygg-, miljö- och räddningsnämnd har fog för sitt tidigare resonemang och beslut i ärendet.

Läs mer

Stormöten på gång i höst

Utveckling - idéer på Whiteboard

Arbetet med ortsutveckling fortsätter! I höst drar några nya orter igång sitt arbete med ett stormöte som uppstart - Vadsbro-Blacksta inklusive Årdala och Mellösa. För Sparreholm, Bettna och Flen väntar också möten för det fortsatta arbetet.

Läs mer

Turistbyrån i Flen flyttar till Järnvägshotellet

Turistbyrån i Flen i JärnvägshotelletTurisbyrån i Flen har flyttat in i Järnvägshotellet. Från och med den 10 oktober finns året runt öppen turistbyrå i Järnvägshotellet på Södra Järnvägsgatan 2. Öppettider: Måndag - Fredag kl. 10-16.

Läs mer

Utbildnings- och informationsträffar för ställföreträdare

Överförmyndaren i Flens kommun erbjuder utbildnings- och informationsträffar för ställföreträdare och kommer inom kort skicka ut inbjudningar till dessa. 11 och 13 november: Utbildning/information för samtliga ställföreträdare. 19 november: Utbildning/information för god man och god man för ensamkommande. 10 eller 17 december: Informationsträff - inriktning Årsredovisning

Läs mer

Dags att nominera till Flens idrottsgala 2015

Dags att nominera till Flens idrottsgala 2015!

Fredagen den 6 februari 2015 blir det idrottsgala igen på Amazon i Flen - den tredje i ordningen. Arrangemanget är ett samarbete mellan Flen Event och Nöje och Flens kommun. Det är redan nu dags att börja fundera över nomineringarna.

Läs mer

Pressmeddelande: Flens nya barn- och utbildningschef på plats

Lena Furén har nyligen tillträtt sin tjänst som chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Lena Furén har de senaste 7,5 åren arbetat som förvaltningschef för barn- och utbildningsområdet i Vingåkers kommun och har en bakgrund som rektor.
Läs merKulturmiljonen - ett nytt bidrag med många möjligheter!

De fria kulturpengarna ger nya enkla möjligheter att finansiera idéer inom kulturområ­det. Nya former - oväntade möten – fler aktiv­iteter & fler aktiva är målet. Efter beslut i Flens kommunfullmäktige under våren 2014 är en miljon kronor avsatta för att främja aktörer och intressenter inom kul­turområdet under tidsperioden 2014 & 2015. Förhoppningen är att fler nyskapande, framåtsyftande och hållbara processer och verksamheter ska startas genom denna bidragsmöjlighet.

Läs mer

Aktuellt
 • 2014-10-22

  Klart med ny politisk styrning i Flens kommun

  Läs mer
 • 2014-10-22

  Mellösabron blir klar i förtid

  Läs mer
 • 2014-10-21

  Presskonferens om ny politisk ledning

  Läs mer
 • 2014-10-17

  Kommunen svarar Konkurrensverket

  Läs mer
 • 2014-10-14

  Länsstyrelsen prövar Loftet igen

  Läs mer
 • 2014-10-09

  Snart landar senaste numret av Glimten i brevlådorna

  Läs mer
Evenemangsguide
 • 2014-10-24

  Höstrevy på Teater Klämman!

  Läs mer
 • 2014-10-25

  Hallbosjön/ Skåraviken

  Läs mer
 • 2014-10-25

  Internationell armbrytarturnering (öppen)

  Läs mer
 • 2014-10-25

  Höstrevy på Teater Klämman!

  Läs mer
 • 2014-10-25

  Flens kommun informerar

  Läs mer
 • 2014-10-26

  Aftonmusik

  Läs mer