Öppet hus i Sim- & sporthallen 1-2 november! Klicka här för mer informationMellösabron klar tidigare än väntat

Underhållet av Mellösabron som pågått sedan den 4 augusti beräknas vara färdigt till den 4 november. Detta betyder att den tillfälliga tidtabellen för Linje 415 gäller till 4 november och inte till den 14 november. Läs mer på Länstrafikens webbplats.Riksfärdtjänst i Jul - Du som behöver riksfärdtjänst i jul under perioden 22-26 december, måste skicka in ansökan till Flens kommun senast 14 november! Klicka här för mer informationStipendier att söka

För att uppmuntra insatser inom kultur, idrott och ledarskap finns olika stipendier att söka: Kulturstipendiet, ledarstipendiet, Ung ledare och idrottsstipendium. Ansök och/eller föreslå en stipendiat senast 3 november!

Läs mer

Klart med ny politisk styrning i Flens kommun

Den nya politiska majoriteten har nu presenterat sig. Det blir socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och kristdemokraterna som ska styra Flens kommun de närmaste fyra åren. Partierna representerades av konstellationen Jan-Erik Larsson, KS ordförande S, Roger Tiefensee gruppledare C, Cecilia Fries, gruppledare MP och Anna Jernemalm KD.

Läs mer

Stormöten på gång i höst

Utveckling - idéer på Whiteboard

Arbetet med ortsutveckling fortsätter! I höst drar några nya orter igång sitt arbete med ett stormöte som uppstart - Vadsbro-Blacksta inklusive Årdala och Mellösa. För Sparreholm, Bettna och Flen väntar också möten för det fortsatta arbetet.

Läs mer

Utbildnings- och informationsträffar för ställföreträdare

Överförmyndaren i Flens kommun erbjuder utbildnings- och informationsträffar för ställföreträdare och kommer inom kort skicka ut inbjudningar till dessa. 11 och 13 november: Utbildning/information för samtliga ställföreträdare. 19 november: Utbildning/information för god man och god man för ensamkommande. 10 eller 17 december: Informationsträff - inriktning Årsredovisning

Läs mer

Dags att nominera till Flens idrottsgala 2015

Dags att nominera till Flens idrottsgala 2015!

Fredagen den 6 februari 2015 blir det idrottsgala igen på Amazon i Flen - den tredje i ordningen. Arrangemanget är ett samarbete mellan Flen Event och Nöje och Flens kommun. Det är redan nu dags att börja fundera över nomineringarna.

Läs mer

Kulturmiljonen - ett nytt bidrag med många möjligheter!

De fria kulturpengarna ger nya enkla möjligheter att finansiera idéer inom kulturområ­det. Nya former - oväntade möten – fler aktiv­iteter & fler aktiva är målet. Efter beslut i Flens kommunfullmäktige under våren 2014 är en miljon kronor avsatta för att främja aktörer och intressenter inom kul­turområdet under tidsperioden 2014 & 2015. Förhoppningen är att fler nyskapande, framåtsyftande och hållbara processer och verksamheter ska startas genom denna bidragsmöjlighet.

Läs mer

Aktuellt
 • 2014-10-29

  Öppet hus i Sim- och sporthallen

  Läs mer
 • 2014-10-29

  Mellösabron klar tidigare än väntat

  Läs mer
 • 2014-10-27

  Riksfärdstjänst till Jul

  Läs mer
 • 2014-10-27

  Stipendier att söka

  Läs mer
 • 2014-10-22

  Klart med ny politisk styrning i Flens kommun

  Läs mer
 • 2014-10-22

  Mellösabron blir klar i förtid

  Läs mer
Evenemangsguide